ПРО БІБЛІОТЕКУ
Заснована в листопаді 1937 року як хата-читальня при педагогічному інституті з фондом 19 тисяч примірників різної літератури. У 1965 році була перетворена в бібліотеку державного університету.
З 1990 року - "Наукова бібліотека Донецького державного університету".

З 2000 року - "Наукова бібліотека Донецького національного університету".

Велика Вітчизняна війна залишила свій вогненний слід в становленні молодої бібліотеки, але не перервала її розвитку. Вже у 1944 році почалося відродження з попелу фондів бібліотеки педагогічного інституту. А після її закінчення, буквально, "всім світом" відновлювали втрачені книжкові скарби. І географія "адрес допомоги" була разючою: Москва, Київ, Одеса, Харків, Мінськ, Чебоксари і багато інших.
За свою 70-річну історію вона перетворилася в одну з найбільших бібліотек Донецького регіону. Про якість її роботи свідчать численні грамоти, дипломи, а також вдячні відгуки наших читачів.

Величезна заслуга в розвитку бібліотеки належить її завідуючим різних років: Кириченко М. Т., Андрієнко Е.С., Харченко А.М.

Сьогодні Наукова бібліотека ДонНУ має більш ніж мільйон друкарських джерел. Бібліотечний фонд комплектується літературою природного, технічного (вибірково), соціально-політичного, економічного, юридичного, філологічного профілю, літературою по сільському і лісовому господарству, культурі, освіті, мистецтву і художньою, дитячою та літературою за шкільною програмою. У фонді рідкої книги зібрано більше 12 тис. прим., серед них по теперішньому часу рідкі і факсимільний видання, в т.ч. 1,5 тис. періодичних видань ХІХ і початку ХХ віку.
Цими багатствами щорічно користуються більше за 40 тис. читачів, більша частина з яких - студенти університету.

Наукова бібліотека університету використовує досягнення нових інформаційних технологій: організований доступ до Електронного каталогу бібліотеки, як у корпоративній мережі університету, так і в Інтернет. В електронному каталозі можна здійснювати пошук по автору, назві, ключовим словам, предмету, інвентарним номерам, ІСБН, індексам ББК з подальшим електронним замовленням видань. Читачі мають можливість не тількі замовити літературу, але й отримати інформацію про стан замовлення та наявність книг на формулярі, строки її повернення.
Використовуються можливості Інтернет, електронної пошти, віддалених баз даних і БД на лазерних дисках та ін.
Планується значно підвищити швидкість і якість отримання інформації шляхом подальшого введення різних автоматизованих послуг для користувачів, поліпшення існуючих форм і методів бібліотечної роботи.

Колектив бібліотеки - це висококваліфіковані співробітники, справжні майстри своєї справи.